Ubytovací řád hotel a penzion Lhotka Ostrava

V našem hotelu a penzionu Lhotka Ostrava platí pro ubytování určitá pravidla ...

U B Y T O V A C Í  Ř Á D HOTEL A PENZION LHOTKA OSTRAVA

Vážení hosté, vítáme vás v našem penzionu hotelu a penzionu Lhotka Ostrava a přejeme vám příjemný pobyt.

Ubytování hosta v hotelu a penzionu Lhotka Ostrava

1. Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hotelových hostů v hotelu a penzionu Lhotka Ostrava.

2. Ubytovací zařízení hotel a penzion Lhotka Ostrava může ze zákona ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host pracovníku recepce hotelu a penzionu Lhotka v Ostravě nebo pověřenému pracovníkovi penzionu Lhotka Ostrava ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zapsán do knihy hostů hotelu a penzionu Lhotka Ostrava, v případě cizince bude navíc vyplněna i hlášenka na cizineckou policii a vyžádán jeho podpis.

3. Host hotelu a penzionu Lhotka Ostrava obdrží svazek tří klíčů, z nichž jeden je od hlavního vstupu na hotel a penzion Lhotka Ostrava, druhý od pokoje a zároveň dveří na chodbě hotelu a penzionu Lhotka Ostrava. Třetí, atypický, je od trezoru, který se nachází na každém pokoji v hotelu a penzionu Lhotka Ostrava.

4. Host je povinen pokoj hotelu a penzionu Lhotka Ostrava uvolnit do 12.00 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor hotelu a  penzionu Lhotka v Ostravě neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem hotelu a penzionu Lhotka Ostrava, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.

5. Hosté, kteří požadují ubytování v dopoledních hodinách v den svého příchodu zaplatí plnou cenu za předcházející noc, v případě, že jimi objednaný pokoj v hotelu a penzionu Lhotka Ostrava nemohl být tuto noc pronajat. Ubytování v hotelu a penzionu Lhotka Ostrava od 6.00 hod do 12.00hod. se považuje za jednodenní ubytování v hotelu a penzionu Lhotka Ostrava.

6. Požádá-li host o prodloužení ubytování v hotelu a penzionu Lhotka Ostrava, může mu ubytovací zařízení, pokud má volný pokoj, nabídnout i jiný než ten, ve kterém byl původně ubytován.

7. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze s předchozím oznámením odpovědnému pracovníkovi hotelu a penzionu Lhotka Ostrava, a to v době od 8.00 hod. do 22.00 hod.

8. Kontakt s recepcí hotelu a penzionu Lhotka Ostrava je umožněn telefonním přístrojem a vytočením klapky 19. Čísla první pomoci jsou 0 +112.

Cenové podmínky a ubytovací služby započítané v cenách

1. V cenách dle ceníku služeb poskytovaných v hotelu a penzionu Lhotka Ostrava je započítáno užívání pokoje a ostatní standardní služby.

2. Objedná-li si host pokoj v hotelu a penzionu Lhotka Ostrava předem a objednávka mu byla potvrzena, účtuje ubytovací zařízení objednaný a potvrzený pokoj i v případě, že ubytuje hosta na pokoj cenově dražší.

3. Ubytování dětí v hotelu a penzionu Lhotka do pěti let je bezplatné v případě, že host nepožaduje pro dítě samostatné lůžko .

4. Za ubytování v hotelu a penzionu Lhotka v Ostravě je host povinen zaplatit v souladu s platným ceníkem penzionu. Při objednávce ubytování v den nástupu platí host ubytování při nástupu. Platbu lze provést hotově nebo kartou.

5. Snídaně v penzionu Lhotka v Ostravě se podávají v novém salónku hostince Lhotka Ostrava od 7:00 do 10:00 formou švédského stolu. Cena snídaně v penzionu a hotelu Lhotka Ostrava je 100,-Kč a není zahrnuta v ceně ubytování (nadstandardní služba snídaně na pokoj stojí 150,-Kč). Při příjezdu je host povinen nahlásit, zda bude snídat, či ne a pokud ano, nahlásit i dobu snídaně.

6. Na pokojích se nacházejí lednice s minibarem a ceník k jejich obsahu. Při ukončení pobytu je host povinen uhradit spotřebované potraviny a nápoje na recepci nebo jinému pověřenému pracovníkovi hotelu a penzionu Lhotka Ostrava

7. Má-li host hotelu a penzionu Lhotka Ostrava zájem o rozšířené nabídky televizních programů, může použít satelitních kanálů.

8. Přeje-li si host připojení na internet, je mu na každém pokoji v penzionu Lhotka Ostrava k dispozici připojovací kabel.

Stornovací podmínky hotelu a penzionu Lhotka Ostrava

Storno 30 a více dnů před nástupem - bez poplatku.

Storno 15 až 29 dnů před nástupem - 30% z celkové ceny za ubytování.

Storno 7 až 14 dnů před nástupem - 70% z celkové ceny za ubytování.

Storno 0 až 6 před nástupem - 100% z celkové ceny za ubytování.

Práva a povinnosti ubytovaných hostů v hotelu a penzionu Lhotka Ostrava

1. Užívání hotelu a penzionu Lhotka Ostrava je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.

2. V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

3. V objektu penzionu a hotelu Lhotka v Ostravě a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů a pod.).

4. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní baterie, zhasnout světla a klíč odevzdat v recepci hotelu a penzionu Lhotka Ostrava. Pokud host hodlá opustit penzion a hotel Lhotka v Ostravě v brzkých ranních hodinách, je při odchodu povinen uzamknout použitý pokoj i hlavní vchod penzionu a klíče vhodit do poštovní schránky v hlavních dveřích restaurace Lhotka Ostrava.

5. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

Práva a povinnosti organizace

1. Odevzdat hostu prostory jemu k ubytování vyhrazené ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním v penzionu a hotelu Lhotka Ostrava spojených.

2. Výměnu ložního prádla, osušek a ručníků provádět dle potřeby hosta, nejméně však jedenkrát za pět dnů, dále při změně obsazení lůžka. Praní prádla zajišťuje vybraná prádelenská služba.

3. Úklid obsazeného pokoje v hotelu a penzionu Lhotka Ostrava se provádí denně.

4. Po ukončení pobytu provádět dezinfekci hotelového pokoje a sociálního zařízení dezinfekčními prostředky.

Závěrečná ustanovení

1. Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.

2. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.

3. Stížnosti hostů a případné návrhy a podněty na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá recepce penzionu a hotelu Lhotka Ostrava.

4. Ubytovací řád je pro všechny ubytované hosty veřejně přístupný na recepci hotelu a na každém pokoji vložen do organizéru..

5. Ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1.října 2005.

Kolektiv pracovníků Penzionu a hotelu Lhotka Ostrava vám přejí příjemný pobyt.